Photo
Họ và tên Trần Thị Tuyết Nhung
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 9673 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bé Bông
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Quỳnh Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/ngoclong88
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 10045 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Dương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/xuanduongdd
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Diêm Thị Minh Lý
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ltdiemly
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Diêm Lý
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Phương Lan
Giới tính Nữ
Website https://phuonglan59.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 57814 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Tùng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Ths Trịnh Văn Tuyển
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/tuyents
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 90 (xem chi tiết)

909576.jpg";i:1;i:184;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Hà Hồng Việt
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nhudadauyeu_158
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 80 (xem chi tiết)