Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Phương Lan
Giới tính Nữ
Website https://phuonglan59.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Đăng Đạo
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Thúy Nga
Đã đưa lên 702 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 814 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1770 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57814 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này